"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zamówienia publiczne - interpretacje

 

  • Informacja ws. ponownych uchybień Pzp popełnionych przez beneficjentów PROW 2014-2020. Pobierz PDF
  • Informacja MRiRW w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020 w kontekście przepisów o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem zamówień sektorowych. Pobierz PDF
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PORADY DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Poradnik wydany przez Komisję Europejską.  Pobierz PDF