"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - interpretacje

 

  • Wyjaśnienia ws. wzrostu kosztów kwalifikowalnych operacji po postępowaniu przetargowym (pismo z 21.09.2017 r.) Pobierz PDF
  • Ujednolicenie zasad przyjmowania podpisów na umowach, deklaracjach wekslowych i wekslach oraz kontrasygnaty skarbnika (pismo z 01.08.2017 r.) Pobierz PDF
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" oraz "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Pobierz PDF
  • Interpretacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca urzędowych nazw miejscowości Pobierz PDF
  • Pytania i odpowiedzi Minsterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020 część trzecia. Pobierz PDF
  • DDD-65151-16/WDI-MZ/16 (08-01-2016) Pytania i odpowiedzi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020. Pobierz PDF
  • Pytania i odpowiedzi Minsterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020 część druga. Pobierz PDF
  • DDD-65151-6/WDI-PI/15 (02-12-2015) Wyjaśnienia dot. warunków przyznania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020. Pobierz PDF.
  • Pytania i odpowiedzi Minsterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020. Pobierz PDF.
  • ROWwrt-jw-504-23/15(3607) Interpretację MRiRW z dnia 22.10.2015 r. Pobierz PDF