"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

"Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy 

Umowa wersja 2z

Wniosek o płatność

Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy

Informacja po realizacji projektu współpracy