Szkolenie dla przedstawicieli 26 LGD z terenu województwa podkarpackiego

W dniach od  28 lutego do 1 marca  2019 r. w Siedliskach k. Rzeszowa odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W spotkaniu wzięli udział  przedstawiciele wszystkich 26 LGD z naszego obszaru.

W ramach szkolenia zostały poruszone kwestie związane z realizacją zobowiązań LGD wynikających z zapisów umowy ramowej (realizacja tzw. I kamienia milowego), niewykorzystanych środków finansowych w ramach I kamienia milowego, ogłaszania kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy. Podsumowane zostały również kontrole przeprowadzone w biurach LGD w 2018 roku. Podczas spotkania przedstawiono także aktualny stan wdrażania poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” na koniec 2018 r. Ponadto omówiono sposób wypełniania formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG DSC_0024.JPG

DSC_0028.JPG DSC_0039.JPG